Kosten


 • Kennismakingsgesprek is gratis (20 minuten)

 • Coaching:
  Je betaald bij mij geen vast bedrag voor de coaching.


  Coaching is gebaseerd op vertrouwen en een connectie tussen de coach en de cliënt.

  Daarom betaal je bij mij 'naar waarde' van de coach-sessie die je gehad hebt.
  Dat betekent dat jij als cliënt zelf bepaald wat jij deze sessie waard vond en kiest zelf het te betalen bedrag.

  Er dient wel ná elke sessie betaald te worden, dit mag contant of via een betaalverzoek.
 • Wanneer er geen wederzijds vertrouwen of connectie tussen de coach en de cliënt is, dan mag ik of de cliënt de coaching direct stop zetten.

 • Er is geen mogelijkheid voor het verkrijgen van een vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

 • Ik val onder de nieuwe regeling: KOR (Klik hier voor meer informatie over de KOR)
  Dat betekent dat ik geen BTW in rekening breng.

Afspraak maken? Klik hier